Asertivno, ne agresivno

Uvijek komuniciramo. I kada ništa ne govorimo komuniciramo gestom, ponašanjem, mimikom, položajem tijela, energijom. Komunikacija govori puno o nama, a što je još važnije postavlja standard za ponašanje drugih ljudi prema nama. Zato nije loše promisliti kako nam asertivna komunikacija u kojoj se zalažemo za sebe može pomoći da jasnije utvrdimo granice dobrog odnosa.

Krivo se misli da je asertivna komunikacija slična agresivnoj. To su sasvim različiti modeli komuniciranja. Dok agresivna podrazumijeva da ćemo učiniti sve kako bi došli do cilja, asertivna nam pomaže da ostvarimo što želimo bez da nanosimo štetu drugima. Na žalost to još uvijek nije obavezan predmet u školi, a trebali bi ga učiti od kad počinjemo komunicirati. Ako mislite da se trebate više zalagati za sebe – sigurno ste u pravu. Za to je najbitnije otvoreno i jasno komunicirati i koristiti formule koje su se pokazale odličnima za postizanje razumijevanja.

A upravo to razumijevanje je u srži kvalitetne komunikacije. Dakle kako možemo reći ne? Ponavljamo zajedno u novoj epizodi Govornika.

Source: poslovni.hr